Ren anarkism

På väg ner till Ica stötte vi på två renar som ansåg att vägen var det bästa stället att gå på. Plant och fint. Inte ville de flytta på sig heller, mitt i vägbanan är bäst. Det vet ju alla!

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.
  • Hanna Lundeborn

    Men vet de inte att man kan få knäproblem av hårda underlag, outbildade är de också, renarna i Norrland alltså!