Om att vara transparent

Brit Stakston från JMW och Jocke Jardenberg från Mindpark har en intressant paneldiskussion om transparens i företag. Den stora frågan är återigen vad tjänar man på att vara transparent. Att vara transparent är inget självändamål men det är ett billigt marknadsföringsverktyg. Det är ett sätt att verkligen visa kunder och samarbetspartners vad de köper och vem de köper det från. Det gör att kunderna känner sig tryggare i affären och affärsrelationerna blir bättre. Trygga kunder är nöjdare och kommer med större säkerhet att återkomma.

Att vara transparent innebär inte, som Brit Stakston uttrycker det, att springa runt naken i skogen och visa allt man har. Det handlar om att visa fler dimensioner av företaget, dess varumärke, produkter och dess personal. Det är ett sätt att visa vem företaget verkligen är. Det är också ett sätt att positionera sig själv. Visa viken ambition som finns. Det är ofta så att kunderna kan hjälpa till att utveckla affären om de får chansen. Låt kunderna hjälpa dig att hjälpa dem bättre! (VDn för Bemz, företaget som gör nya överdrag för IKEA-soffor, Leslie Pennington berättade om just co-developing och har använt det länge med väldigt goda resultat. )

Vidare handlar transparens om att ha auktoriteten att kunna gå in i diskussioner och faktiskt sätta stopp för rykten, sätta fakta i rätt perspektiv etc. Men att komma dit är inte lätt och kräver att man är konsekvent. Och öppen.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.