Det är mycket Facebook nu

Efter att jag postade mitt inlägg på Mindpark om Facebook resonerades det vidare på bland annat Leo Abrahamssons blogg. Han skriver att även om ett företag inte får vara vän per definition med en person på Facebook så bör de eftersträva en relation som är så nära en vänskap som möjligt. Han beskriver hur men däremot  inte varför.  Hans metod för att uppnå en vänskapsrelation tycks mig dock vara ganska standard för hur man kommunicerar allmänt på sociala medier. Det handlar om att vara engagerad i de som vill kommunicera genom att svara på kommentarer, bjuda på kunskap och liknande. Jag vet inte om man ska vara kompis med sina varumärkesanhängare. Skulle man be dem om en tjänst? Eller tvärtom, kan de be dig om en tjänst? Jag vet inte om en kompisrelation stärker affären. Jag säger nog nej tills motsatsen bevisats.

En annan het Facebookpotatis är IKEAs kampanj för det nya varuhuset i Malmö. Man skapade en tävling kring varuhuschefen Gordon Gustavsson genom att lägga upp bilder på showrooms och låta dem som taggade sig som delar av inredningen vinna den. Den virala spridningen blev stor men som man påpekar i kommentarerna på Mashable så tillåter inte Facebook den här typen av kampanjande på Facebook. Jag tycker givetvis att det var ett kul initiativ  och en bra idé men jag undrar ju hur och om IKEA använder den information de får tillgång till genom att de helt plötsligt får full access till riktiga användares konton. Vilken research har man gjort från IKEAs håll? Som jag skrev på Mindpark tror jag inte att många gav IKEA limited access och därmed dolde sitt privatliv från företaget. Och då undrar jag som följdfråga, hos vem ligger ansvaret för informationen? Hos företaget eller användarna? Ska företaget vara just och inte utnyttja den information man fått tillgång till eller är det upp till användarna att vara restriktiva och skydda sig mot företagens kreativa kampanjer. Och då är vi tillbaka i grundfrågan: Är man kompis eller en affärsdrivande organisation?

På SocialBusiness finns en video om kampanjen.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.
  • http://www.socialbusiness.se Fritjof Andersson

    Tackartackar för länken, Heidi!

  • Heidi

    Varsågod!