Tag Archives: tortyr

Walk a mile in my shoes

Jag har fina, nya skor som jag tänkte skulle tjänstgöra resten av sommaren och nästa vår. Föga anade jag att det var tortyrredskap jag lade ut 1000 spänn på. De äter mina hälar. Expediten, som självklart vädrade kreditkort när jag … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | 3 Comments